Safranbolu Tur

Genel No Comments »

Son yıllarda Safranbolu tur şirketlerin ilgi odağı oldu. Ülkedeki belli başlı büyük tur şirketlerin tamamına yakının gezilecek yer arasında yerini aldı. Bunun yanında Karabük şehrine bir çok otobüs firmasının seferleri başlamıştır. Üniversite şehri olma yolunda da oldukça mesafe alındı.

Safranbolu Tarihi

Safranbolu'nun Tarihi 1 Comment »

SAFRANBOLU’ NUN TARİHİ

Geleneksel Türk topluluk yaşantısının tüm özelliklerini günümüze taşıması ve kendini vakte karşın saklamış olması, Safranbolu’yu “Korumanın Başkenti” ünvanına kavuşturmuştur. Ülkemizde yer alan tahmini 50.000 civarı korunması gereken – ve doğa varlığının tahmini 1500′ü Safranbolu’dadır. – meydana geldiği zengin kültürel kalıtı kent ölçeğinde korumadaki başarısı Safranbolu’yu “Hayat şehiri ” yapmış ve Safranbolu, UNESCO aracılığıyla 17 – 1994 senesinde ” “Dünya Miras Listesi” ” ne alınmıştır.

Safranbolu, antik devirde ‘Paplogonya’ olarak bilinmektedir. Tarihi M.Ö. 3000 li senelere civarı uzanan alanda , Safranbolu il yerleşiminin kesinlikle tarihi tam anlamıyla bilinmemektedir. Gasgaslar, Hititler, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Helenistik Krallıklar, Romalılar, Selçuklular, Çobanoğulları, Candaroğulları ve Osmanlılar egemenlik kurmuştur. Safranbolu, 1196 senesinde Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan’ ın Erkek Çocuğu Muhittin Mesut Şah aracılığıyla alınmış ve Türklerin egemenliği altına girmiştir. Safranbolu tarih süresince farklı uygarlıklar aralarında el değiştirdiği benzeri Türk Beylikleri ve Osmanlılar aralarında da el değiştirmiştir. 1423 seneninden bu yana de Osmanlıların kesinlikle egemenliğine girmiştir. 17. y.y. da Sinop-Gerede-İstanbul ticaret karayolu üstünde mühim bir konaklama ve malların değişiklik merkezi bulunan Safranbolu’da, pekçok veziriazam ve hükümet adamının – ettiği ve Saray’da da Safranboluluların vazife aldığı bilinmektedir. Bu vaziyet Safranbolu’nun Osmanlı sarayının arka bahçesi olarak nitelendirilmesini sağlamıştır.

Safranbolu, sivil Osmanlı mimarisini taşıyan ananesel Türk evleriyle, naturel güzellikleriyle ve tarihi boyutuyla ün kazanmış kalifiye bir kenttir. Yepyeni Hamam, Eskiyen Hamam, Cinci Hanı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Kazdağlıoğlu Camii, İzzet Mehmet Paşa Camii, Kent Tarihi Müzesi, – Kulesi, Eskiyen Hapishane , Bulak Mağarası, İncekaya Su Kemeri, Yemeniciler Arastası, Demirciler Çarşısı,Manifaturacılar Çarşısı, Tarihi Çeşmeleri, Kemerleri çağın nadide değerlerindendir. Il etrafında yer alan taş mezarları ve tümülüsler de görülmesi gereken bulunan yerler içerisindedir.

Safranbolu Evleri

Genel No Comments »

Safranbolu evlerinin en mühim yerleri odalardır . Bu odalarda oturulur , yatılır , yıkanılır , yiyecek pişirilir ve yiyecek yenilir . Bu nitelikler tüm Safranbolu evlerde birbirinin eşidir . Odaların ölçüleri değişirse de özellikleri değişmez . Oda yükseklikleri ortada katlarda 2 . 30 – 3 . 00 m . , – katlarda da 3 m . den daha fazladır .
Read the rest of this entry »

Safranbolu Evleri

Genel No Comments »

Safranbolu Evleri; Daha çok ananesel haneleri ile bilinen Safranbolu, Karabük şehrinin en kocaman ve gelişmiş ilçesidir. Konumu tahmini olarak Ankara’nın 2 surat kilometre kuzeyinde ve Karadeniz’in surat kilometre güneyindedir. Karabük ilçe merkezinin de 9 kilometre kuzeyinde yer almaktadır .

Safranbolu’nun adı antik dönemde tarihçi Homeros’un İlyada destanında Paplagonya olarak geçmektedir. Safranbolu’da sırasıyla Hititler, Frigler, endirekt yoldan Lidyalılar, Persler, Helenler, Romalılar, Selçuklular, Çobanoğulları, Candaroğulları ve Osmanlılar egemenlik kurmuşlardır. Safranbolu 1196 tarihinde Selçuklu Sultanı II.Kılıç Arslan’ın erkek çocuğu Muhiddin Mesut Şah vaktiyle Türklerin eline geçmiştir. Tarihi aşama içinde ise 1213-1280 tarihleri aralarında Çobanoğullarının, 1326-1354 tarihleri aralarında Candaroğlullarının, 1354-1402 ve 1423 seneninden bu yana de Osmanlıların egemenliğine girmiştir. Safranbolu 14. asrın ortalarında ilk kez Osmanlı kontrolüne geçmiştir ve bu tarihten 1416′da tamamıyla fethedilene civarı Osmanlı Devleti ile Candaroğulları aralarında tek hudut bölgesi olmuştur. Bölgeye Osmanlılar Yörükan-i Taraklı olarak malum birden fazla Türkmen göçebeyi yerleştirmeye çalışmıştır ve şehrin adı bu dönemden daha sonra Taraklı Borglu ya da kısacası Borglu ve Borlu olarak adlandırılmıştır. 18. asrın ortalarında Zağfiran Borlu kullanılmaya başlanmıştır ve daha daha sonra 19. asrın ortasında az tek zaman amaçlı Zağfiran Benderli kullanılmıştır ancak 19. asrın son çeyreğinde Zağfiran Bolu olarak değişmiştir. En şimdi ise Zafranbolu ve daha daha sonra Safranbolu şekline dönüşmüştür.

Safranbolu, tarihi geçmişinde, en kudretli uygun fiyat ve kültürel seviyesine Osmanlı çağında ulaşmıştır. Şehrin 17. yy da İstanbul-Sinop kervan karayolu üstünde mühim tek konaklama merkezi oluşu, alanda ticaretin gelişimine imkân sağlayarak zenginleştirmiştir. Read the rest of this entry »

Safranbolu Evleri

Safranbolu'nun Tarihi No Comments »

afranbolu Evleri

Safranbolu Evleri, onlarca senelik bir aşamada ortaya iştirak eden Türk il kültürünün son zamanlarda yasamaya süren en mühim yapı taslarıdır. İlçe merkezinde 18. ve 19.yy. ile 20.yy. başlarında inşa edilmiş tahmini 2000 ananesel Türk hanesi yer almaktadır . Bu yapıtların 800 kadarı legal sığınma altındadır. Evler Safranbolu´nun iki ayrı kesiminde gruplanmış kapasitededir. Birincisi ” Il ” diye malum ve kışlık olarak kullanılan kesim, ikincisi “Bağlar” diye malum ve yazlık olarak kullanılan kesim.

Il, idare merkezinin yer aldığı Sert Duvar , alım satım merkezinin yer aldığı Çarşı, evlerin yer aldığı Akçasu, Gümüş, Musalla, Kalealtı ve Tabakhane semtlerinden oluşmaktadır. Bu kesim iklimin negatif tesirlerine karsı savunmuş , alçak rakımlı iki vadinin içindedir. Burada evler birbirine yakin, sokaklar dardır. Bağlar birden çok surat metre ek olarak yüksekte, gökyüzü akımlarına açık ve ek olarak kapsamlı araziler üzerindedir. Anında anında herkesin bir kışlık bir de yazlık hanesi vardır. Yöre halkı kisin şehirdeki evinde yasar ve yazın havaların ısınmasıyla Bağlardaki yazlık evine göçer. Fakat “Çarşı” imalat ve ticaret yaşamsal yazın da aynen sürer. Read the rest of this entry »

Safranbolu Evlerinin İhtişamı

Safranbolu Tarihi Evleri No Comments »

Safranbolu Evlerinin İhtişamı

                Yüzlerce yıla tanıklık etmiş Türk kent kültürünü günümüze taşıyan Safranbolu evleri 17. Yy sonlarında Osmanlı’nın bu topraklarda egemen olması ile birlikte inşa edilmiştir. Şehir ve bağlar olarak şehrin iki kesiminde yer alan evlerden biri kışlık diğeri de yazlık olarak kullanılmaktaydı. İklim koşullarına göre inşa edilmiş olan Safranbolu evleri; alçak rakımlı iki vadi arasında bulunmaktadır.

Arnavut kaldırımlar ve dar sokaklar arasına inşa edilmiş Safranbolu evlerindeki boyutu ve biçimi belirleyen 3 ana unsur bulunmaktadır. Geniş aileler, yağışlı iklim ve maddiyat bu 3 ana unsurdur. Türk aile yapısında erkek çocuk evlendirildiğinde gelin eve alındığı için aile oldukça genişler bu da evlerin neden 6-8 odalı olduğunu anlatmaktadır. Kalabalık aile yapısının yanı sıra Safranbolu evleri içerisinde bulunan özel noktalar da vardır. Örneğin evin ilk kısmına girdiğinizde sizleri hayat adı verilen bir alan karşılamaktadır. Buradan dilerseniz bahçeye de çıkabilirsiniz. Üst katta ise sofa adı verilen ve gerekli olduğu zaman haremlik selamlık olarak ikiye ayrılan bir alan vardır. Diğer odalara açılan kapıların hepsi sofaya bakmaktadır. Sofa aydınlık ve bol pencerelidir. Safranbolu evlerinin kendine has mimarisini belirleyen birçok özelliği bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; duvar ve tavanlardaki oymalar ve işlemeler, kapılar, merdivenler, çatı, cumba ve bol pencerelerdir.

Sizler de Safranbolu’ya bir hafta sonu kaçamağı yaparak mutlaka gelmeli ve bu harika dokuda konaklamalısınız.

Safranbolu Evlerinin İhtişamı

Safranbolu Haberleri No Comments »

Safranbolu Evlerinin İhtişamı

                Yüzlerce yıla tanıklık etmiş Türk kent kültürünü günümüze taşıyan Safranbolu evleri 17. Yy sonlarında Osmanlı’nın bu topraklarda egemen olması ile birlikte inşa edilmiştir. Şehir ve bağlar olarak şehrin iki kesiminde yer alan evlerden biri kışlık diğeri de yazlık olarak kullanılmaktaydı. İklim koşullarına göre inşa edilmiş olan Safranbolu evleri; alçak rakımlı iki vadi arasında bulunmaktadır.

Arnavut kaldırımlar ve dar sokaklar arasına inşa edilmiş Safranbolu evlerindeki boyutu ve biçimi belirleyen 3 ana unsur bulunmaktadır. Geniş aileler, yağışlı iklim ve maddiyat bu 3 ana unsurdur. Türk aile yapısında erkek çocuk evlendirildiğinde gelin eve alındığı için aile oldukça genişler bu da evlerin neden 6-8 odalı olduğunu anlatmaktadır. Kalabalık aile yapısının yanı sıra Safranbolu evleri içerisinde bulunan özel noktalar da vardır. Örneğin evin ilk kısmına girdiğinizde sizleri hayat adı verilen bir alan karşılamaktadır. Read the rest of this entry »

Safranbolu Evleri Mimarisi

Safranbolu'nun Tarihi No Comments »

Safranbolu Mimarisi

                Osmanlı’nın izlerini taşıyan ve taş örülü Arnavut kaldırımlı sokakların kenarlarında yer alan konaklardaki ihtişam görüntüsü ile herkesi büyülüyor. Daha kapısında başlayan usta işçilikler sayesinde ne kadar değerli birer mimari oldukları ispatlayan bu konakların zil yerine kapı tokmakları bulunmaktadır. Konaklardan içeri adım attığınızda sizleri hayat adı verilen avlular karşılıyor. Her Safranbolu evinde bulunan bu özellik geçmişte içinde barındırdığı ailelere de hayat vermekteydi.

Hayattan bahçelere açılan kapı sayesinde burada harika bir ağacın altında dinlenebilmek mümkün. Konakların ilk katında Sofa adı verilen bir alan bulunmaktadır. Buradan diğer odalara kapılar açılmakta. Sürgülü pencerelerinden içeri giren güneşle insana yaşama sevinci veren Safranbolu evleri aralıklı olarak inşa edildikleri için birbirlerinin manzarasını da kapatmamaktadır. Bol pencereli güneş alan bu evlerin bir diğer özelliği de sofa’nın haremlik ve selamlık olarak Türk geleneklerine uygun bir şekilde ikiye bölünebilmesidir. Duvarlarındaki ve tavanlarındaki işçilik ile mimarinin farklı bir noktasını simgeleyen bu evlerde şimdilerde konaklamak mümkün. 2-3 katlı ve 6-8 odalı olarak inşa edilmiş olan Safranbolu evleri bir de cumbaya sahiptir. Ahşap yapıdaki iç ve dış mimarisi ile iklim koşullarına ayak uyduran bu yapılardan bazıları ise müze olarak kullanılmaktadır. Read the rest of this entry »

Safranbolu ve Tarihçesi

Safranbolu'nun Tarihi No Comments »

Safranbolu ve Tarihçesi

                Karabük merkezinin bitişiğinde yer alan Safranbolu’da bulunan Tümülüslerin M.Ö. 3000-4000 yıllarına dayanması sebebiyle oldukça köklü bir geçmişe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Homeros’un İlyada destanında anlatılan Paflagonya bölgesinde bulunan Safranbolu birçok medeniyete ve krallığa ev sahipliği de yapmıştır. Bölgede egemenlik kuranlar arasında; Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Pondlar, Romalılar, Selçuklular, Çobanoğulları, Candaroğulları ve Osmanlılar bulunmaktadır.

Candaroğulları döneminde İslamiyet’in etkisi mimariye de yansımış ve Osmanlı’nın egemenliğine geçmesiyle de camiler, çeşmeler, hamamlar ve külliyeler artmıştır. Osmanlı Devleti döneminde İstanbul –Sinop kervan yolu üzerinde bulunması sebebiyle kültürel ve ekonomik anlamda en parlak dönemlerinden birini yaşamıştır. Bu dönemde saray ve devlet adamları tarafından birçok önemli esere sahip olan Safranbolu ’da yaygın olarak fırıncılık ve denizcilik yapılmaktaydı. Safranbolu’nun ünlü evleri de bu devirde yapılmıştır. Yarı ahşap yarı taş işçiliğine sahip olan Safranbolu evlerinde Yunan stili ve depreme dayanıklılık esas alınmıştır. 1994 yılında Dünya Miras Listesi’ne dahil olan Safranbolu’daki diğer cumbalı ve Osmanlı mimarisini taşıyan evler de günümüzde halen kullanılmaktadır. Read the rest of this entry »

Safranbolu’ya Ulaşım

Safranbolu Ulaşım No Comments »

Safranbolu’ya Ulaşım

                Karadeniz’in batısında yer alan Safranbolu ; Karabük’e bağlı gelişmiş, kültürel ve doğa zenginlikleri olan bir ilçedir. Karayolu ve demiryolu ile ulaşımın sağlandığı Safranbolu’ya gelmek isteyenler için çevre illerden uzaklık ve zaman hesaplamaları;

  • Ankara’ya 230 km uzaklıkta bulunmakta ve 2,5 saat kadar sürmektedir.
  • Sakarya’ya 271 km uzaklıkta ve 3 saat 10 dakika sürmektedir.
  • Kocaeli’ne 320 km uzaklıkta ve 3 saat 40 dakika sürmektedir.
  • İstanbul’a 410 km uzaklıkta ve 5 saat sürmektedir.
  • Samsun’a 439 km uzaklıkta ve 5 saat 20 dakika sürmektedir.
  • Eskişehir’e 434 km uzaklıkta ve 5 saat sürmektedir.
  • Bursa’ya 420 km uzaklıkta ve 5 saat 10 dakika sürmektedir.
  • Konya’ya 519 km uzaklıkta ve 6 saat 45 dakika sürmektedir.
  • İzmir’e 758 km uzaklıkta ve 9 saat sürmektedir.
  • Kayseri’ye 548 km uzaklıkta ve 6 saat 30 dakika sürmektedir. Read the rest of this entry »
WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Giriş